Pinoy Henyo: Boyfriend

When: December 2007
Where: Lola’s Residence
Why: Mogul’s Annual Christmas Reunion
How: Kakampi ko si Emon (brother). Panggulo: Essy, mga pinsan, titos at titas. Ang nasa noo ko: Boyfriend.
salbehe: Living object?
Panggulo: Oo.
Emon: Oo.
salbehe: Tao ba ito?
Panggulo: Pwede.
Emon: OO!
salbehe: Hayop ba ito?
Panggulo: Oo.
Emon: Hindi! (pasigaw)
salbehe: Taong hayop?
Panggulo: Oo.
Emon: Wag kang makinig sa kanila!
salbehe: Ok tao. Uri ba ito ng trabaho? Trabaho ba ito?
Panggulo: Pwede… Pwede!
Emon: Hmmm.. hindi.
salbehe: Mahilig ba ito sa dilim?
Panggulo: Oo! mas madilim mas ok.
Emon: Hmmm.. pwede.
salbehe: Crawling object? Gumagapang?
Panggulo: Oo! gumagapang! Hahahah
Emon: Hindi. Pero pwede.
salbehe: Ah alam ko na! Magnanakaw?
Panggulo: Oo! pwedeng magnakaw!
Emon: Hmmm.. nalilito na ako.
[TIME-OUT]
Ang definition ng boyfriend?
Taong hayop na mahilig sa dilim na gumagapang at magnanakaw. Nagnanakaw daw ng halik.
Advertisements