Meralco Customer Service: A Twitter Story

Meralco 1

Meralco 2

Meralco 3

Kapal muks magtanong ng contact number. Display name ko nga ang cellphone number ko mismo.

Meralco 4

Meralco 5

See first tweet? Alam ko naman ang nasa record nyo.

Meralco 6

Oo naman! Marami akong reklamo sa buhay.

Advertisements