Estado

Benign Paroxysmal Positional Vertigo

One week akong naka-sick leave dahil sabi ng mga doctor ay meron akong Benign Paroxysmal Positional Vertigo.

In short, vertigo.

In shortest, tumatanda na ako.

Advertisements